• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe, szkolenia i kursy - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mediacje i negocjacje, podyplomowe, niestacjonarne

Szczegóły
Kod XMIN-PN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierunek studiów Mediacje i negocjacje
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Studia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania Dwa semestry
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.08.2022 13:00 – 28.02.2023 23:59)

Cel i uzyskane kwalifikacje

 • rozwój kompetencji w zakresie mediacji i negocjacji
 • zdobędą kwalifikacje, które są podstawą podejmowania pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą w sytuacjach konfliktu
 • absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji mediatora i negocjatora

Program studiów

Moduł 1: Kierunkowo-teoretyczny

 • Wywieranie wpływu z elementami psychologii emocji
 • Przyczyny, rodzaje i skutki konfliktów: nieuchronność konfliktów, fazy, konstruktywne i destruktywne aspekty konfliktów
 • Alternatywna metody rozwiązywania sporów
 • Uregulowania prawne negocjacji
 • Mediacje w sprawach cywilnych ( w tym rodzinnych) i gospodarczych – aspekty prawne
 • Mediacje w sprawach karnych w tym nieletnich) – aspekty prawne
 • Mediacje w prawie administracyjnym – aspekty prawne
 • Mediacje w prawie pracy – aspekty prawne
 • Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji  i negocjacji
 • Rola i kompetencje mediatora.
 • Przebieg i etapy mediacji
 • Negocjacje
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów a manipulacje  
 • Etyka w mediacji
 • Moduł 2: Badawczo-praktyczny
 • Teoria konfliktu – ćwiczenia praktyczne
 • Przyczyny, rodzaje i skutki konfliktów: nieuchronność konfliktów, fazy, konstruktywne i destruktywne aspekty konfliktów
 • Alternatywna metody rozwiązywania sporów
 • Uregulowania prawne negocjacji  
 • Mediacje w sprawach cywilnych ( w tym rodzinnych) i gospodarczych – aspekty prawne
 • Mediacje w sprawach karnych w tym nieletnich) – aspekty prawne
 • Mediacje w prawie administracyjnym – aspekty prawne
 • Mediacje w prawie pracy – aspekty prawne
 • Podstawy, specyfika i standardy prowadzenia mediacji  i negocjacji
 • Rola i kompetencje mediatora
 • Przebieg i etapy mediacji
 • Negocjacje
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów a manipulacje
 • Etyka w mediacji

Moduł 2: Badawczo-praktyczny

 • Teoria konfliktu – ćwiczenia praktyczne
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – ćwiczenia praktyczne
 • Techniki mediacyjne oraz aspekty psychologiczne w mediacji  – ćwiczenia praktyczne
 • Komunikacja a manipulacja – ćwiczenia praktyczne
 • Etapy postępowania mediacyjnego (m.in. monolog mediatora) oraz postępowanie mediacyjne – ćwiczenia, symulacje  
 • Konstruowanie dokumentów mediacyjnych oraz ugody – ćwiczenia praktyczne
 • Etyka w mediacji – ćwiczenia praktyczne

 

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków. Adresatami studiów są:

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
 • kuratorzy sądowi
 • menadżerowie, przedsiębiorcy i inne osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji psychospołecznych.

 

Łączna liczba godzin

2 semestry / 160 godzin

Koszt studiów

4 580 zł (w tym: opłata rekrutacyjna 100 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów 30 zł)

Osoba do kontaktu

dr Katarzyna Jurewicz-Bakun (kjurewicz@ansl.edu.pl)


Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych