• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe, szkolenia i kursy - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Transport drogowy - podyplomowe - niestacjonarne

Szczegóły
Kod XTDR-PN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierunek studiów Transport drogowy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Studia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania Dwa semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2022 13:00 – 12.04.2023 23:59)

Cel studiów i uzyskane kwalifikacje

Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym na przewóz osób i rzeczy bez zdawania testu pisemnego i części praktycznej ( na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym Dz.U z 2019 poz 58 z zm)
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych umożliwi wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Program studiów

Zajęcia prawno-techniczne
    • Prawo cywilne
    • Prawo handlowe
    • Prawo socjalne
    • Prawo podatkowe
    • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
    • Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowych
    • System elektronicznego poboru opłat
    • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
    • Bezpieczeństwo drogowe
    • Pierwsza pomoc przedmedyczna
    • Przewozy nienormatywne
Zajęcia z kontroli i przewozów specjalistycznych
    • Czas pracy kierowców
    • Kontrola drogowa
    • Kontrola w przedsiębiorstwie
    • Przewóz towarów niebezpiecznych ADR i monitorowanie przewozu drogowego (SENT)
    • Transport odpadów
    • Transport zwierząt
    • Przewóz ATP i szybko psującej się żywności

Adresaci studiów

  • pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz kadry zarządzającej tych firm, którzy zamierzają uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych
  • pracowników komórek logistycznych i specjalistów ds. transportu i spedycji
  • pracowników komórek logistycznych w zakresie transportu
  • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w w/w tematyki
  • osób, dla których transport drogowy, przewóz osób i towarów, a także kontrola w transporcie drogowym mogą stać się ciekawym wyzwaniem zawodowym

 

Łączna liczba godzin

342 godziny

Koszt studiów

3 950 zł; plus opłata rekrutacyjna 100 zł

Osoba do kontaktu

dr hab. Anna Ostrowska prof. ANSŁ (aostrowska@ansl.edu.pl)


Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.