• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe, szkolenia i kursy - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wycena nieruchomości - podyplomowe - niestacjonarne

Szczegóły
Kod XWYC-PN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierunek studiów Wycena nieruchomości
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Studia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 286 godzin
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.08.2022 13:00 – 28.02.2023 23:59)

Cel studiów i uzyskane kwalifikacje

Podyplomowe studia Wycena nieruchomości pozwolą uczestnikom pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu: procesów gospodarowania nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i działalności spółdzielni mieszkaniowych, podstaw budownictwa, źródeł informacji o nieruchomościach, określania wartości praw do nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, określania wartości na potrzeby bankowości, oceny efektywności ekonomicznej nieruchomości. Absolwent Studiów Podyplomowych osiąga nową wiedzę niezbędną w pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach związanych z gospodarką przestrzenną w tym działających w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, we własnej firmie z zakresu wyceny nieruchomości.
Studia Podyplomowe z wyceny nieruchomości uprawniają do odbycia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego w celu uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego.

 

Program studiów

 

 • Część ogólna prawa cywilnego

 • Podstawy prawa rzeczowego

 • Podstawy prawa zobowiązań

 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

 • Źródła informacji o nieruchomościach

 • Gospodarka przestrzenna

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

 • Gospodarka rolna, leśna i wodna

 • Ochrona danych osobowych

 • Zamówienia publiczne

 • Podstawy ekonomii

 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

 • Elementy finansów i bankowości

 • Podstawy matematyki finansowej

 • Podstawy statystyki i ekonometrii

 • Elementy rachunkowości

 • Podstawy budownictwa

 • Przegląd technologii w budownictwie

 • Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Eksploatacja nieruchomości

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego

 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych

 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych

 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

 • Doradztwo na rynku nieruchomości

 • Wycena masowa

 • Dokumentacja procesu wyceny

 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

 • Podstawy kosztorysowania

 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

 • Egzamin

 

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), w szczególności dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pracowników zatrudnionych w bankach do obsługi bieżącej, kredytowej, doradztwa finansowego i analizy ryzyka.

 

Łączna liczba godzin

286 godzin

 

Koszt studiów

3 930 zł (w tym opłata rekrutacyjna 100 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów 30 zł)

Osoba do kontaktu

 dr Ewa Jakubiak (ejakubiak@ansl.edu.pl)


Posiadanie świadectwa ukończenia studiów wyższych