• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe, szkolenia i kursy - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace - podyplomowe - niestacjonarne

Szczegóły
Kod XZZL-PN
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Studia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania Dwa semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2022 13:00 – 28.02.2023 23:59)

Cel studiów i uzyskane kwalifikacje

Absolwenci podyplomowych studiów Zarządzania zasobami ludzkimi – kadry i płace zdobędą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji menedżera zarządzania zasobami ludzkimi, w tym specjalistycznych z zakresu kadr i płac.

Program studiów

Moduł 1: Kierunkowo-teoretyczny
    • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
    • Obowiązki pracownika i pracodawcy w Kodeksie pracy
    • Ubezpieczenia społeczne i zasiłki za czas choroby
    • Podstawy ZZL
    • Zasady i metody doboru kadr
    • Zarzadzanie karierą i rozwojem pracowników
    • System ocen pracowniczych
    • Uwarunkowania zewnętrzne ZZL i Programy Równowaga Praca-Życie
Moduł 2: Badawczo-praktyczny
    • Czas pracy, urlopy
    • Obsługa programu Płatnik
    • Rozliczanie wynagrodzeń
    • Obsługa programu kadrowo-płacowego
    • Wartościowanie pracy i systemy wynagradzania
    • Motywowanie w organizacji
    • Zarzadzanie kompetencjami

 

Adresaci studiów

Podyplomowe studia Zarządzania zasobami ludzkimi – kadry i płace przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących lub zainteresowanych pracą w komórkach kadrowo-płacowych, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Adresatami studiów, z jednej strony są osoby, które w szczególności chcą poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, z drugiej absolwenci szkół wyższych, jak też osoby zainteresowane reorientacją zawodową, zamierzający rozpocząć prace w działach personalnych/płac i kadr w przedsiębiorstwach.

 

Łączna liczba godzin

210 godzin

 

Koszt studiów

3 650 zł - możliwość płatności na raty (w tym opłata rekrutacyjna 100 zł)

 

Osoba do kontaktu

dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska prof. ANSŁ (csadowskasnarska@ansl.edu.pl)


Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych